ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SPLIT PEAS-STARTER

Μικροβιακά Εμβόλια για Μεταχείριση Σπόρων Φάβας
Κωδικός: 146

To Split Peas Starter είναι ένα ειδικό μικροβιακό εμβόλιο για τη μεταχείριση σπόρων φάβας πριν τη σπορά, με σκοπό την εγκατάσταση ωφέλιμων συμβιωτικών βακτηρίων εξειδικευμένων για την  καλλιέργεια της φάβας. Τα βακτήρια αυτά αυξάνουν τη φυτρωτικότητα των σπόρων, προωθούν την ανάπτυξη των φυτών, δεσμεύουν ατμοσφαιρικό άζωτο και το μετατρέπουν σε αφομοιώσιμη από την καλλιέργεια μορφή, και σχηματίζουν φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών, επιτυγχάνοντας την ευρωστία της καλλιέργειας και την άυξηση της παραγωγής.

Το Split Peas Starter  διαφοροποιείται σε:
-Split Peas Starter: βιοεπικαλύψεις σπόρων σε λεπτή σκόνη
-Split Peas Starter fluid: βιοεπικαλύψεις σπόρων σε υγρή μορφή
Επίσης σε περίπτωση που τα ανωτέρω σκευάσματα περιέχουν ομάδα μικροβίων που ενισχύουν την υγεία των φυτών, τότε οι σειρές χαρακτηρίζονται με την ονομασία +plus (πχ Split Peas Starter  fluid +plus)

  Περιεκτικότητα
  Σκόνη  Υγρό
Ωφέλιμα βακτήρια για επικάλυψη σπόρων 1,0 % (β/β) 1,0 %(β/o)
Ωφέλιμος μικροβιακός πληθυσμός

2 x109

*cfu/g

2 x109

*cfu/ml
Αδρανή παστεριωμένα υλικά 99,0 % (β/β) 99,0 %(β/o)
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
  • Αυξάνει και επιταχύνει τη φυτρωτικότητα των σπόρων.
  • Διεγείρει το ξύπνημα των σπόρων.
  • Προσφέρει άζωτο για τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των φυτών.
  • Δημιουργεί φυμάτια στις ρίζες των ψυχανθών που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της καλλιέργειας.
  • Αυξάνει την παραγωγική ικανότητα των φυτών.
  • Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
  • Μειώνει την πιθανότητα προσβολής της καλλιέργειας από παθογόνα.

Σακούλα 1 Kg (χαρτοκιβώτιο 20 τεμαχίων)
Φιάλη 1 L (χατοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

array(0) {
}