ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ


ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα αποτελεί το σημείο αιχμής της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ. Το τμήμα R&D της εταιρείας διεξάγει διαρκή έρευνα πάνω σε νέα υλικά, μικροοργανισμούς και τεχνικές που βελτιώνουν τη γονιμότητα των εδαφών και αυξάνουν την απόδοση των φυτών. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς έρευνας συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γεωργίας του μέλλοντος.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ένας από τους κύριους πυλώνες της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ είναι η καινοτομία. Μέσω της έρευνας που διεξάγει το τμήμα R&D αναπτύσσονται καινούργια προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και μοναδικότητα και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην αντίληψη της θρέψης των φυτών. Για το λόγο αυτό πολλοί πελάτες μας έχουν συνδέσει στο υποσυνείδητό τους τη HUMOFERT ΑΒΕΤΕ με τη λέξη «καινοτομία».

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για εμάς ο πειραματισμός είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη ροή διαδικασιών ανάπτυξης νέων προϊόντων. Τα σκευάσματα της εταιρείας μας πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, δοκιμάζονται αρχικά στο εργαστήριο (in vitro) και σε επόμενο στάδιο στον αγρό (in vivo). Έτσι διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προϊόντων και η αξιοπιστία της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαθέτουμε λύσεις για όλους τους δυνατούς τρόπους εφαρμογής λιπάσματων (υδρολίπανση, διαφυλλικός ψεκασμός, επιφανειακή λίπανση, βασική λίπανση) και όλες τις μεθόδους ανάπτυξης καλλιεργειών (συμβατική, βιολογική, ολοκληρωμένη). Επιθυμούμε τα προϊόντα μας να ανταποκρίνονται σε όλες τις καλλιεργητικές τεχνικές δίνοντας κάθε φορά το μέγιστο όφελος στον παραγωγό.

 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ανάπτυξη εύρωστων και υγιών φυτών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία καλλιεργειών με υψηλή απόδοση για τον παραγωγό είναι πάντοτε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας. Γι΄αυτό σχεδιάζουμε, παράγουμε και προωθούμε άριστης ποιότητας, αξιόπιστα και σταθερά προϊόντα θρέψης για τα φυτά.

 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συγκομιδής οδηγούν σε υψηλά επίπεδα τα κέρδη των παραγωγών. Το κλειδί της επιτυχίας του καλλιεργητή βρίσκεται πάντα στην ολοκληρωμένη και ορθή θρέψη των φυτών. Χρησιμοποίησε και εσύ τα προϊόντα θρέψης της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για να ξεκλειδώσεις την πόρτα της δικής σου επιτυχίας.