ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εφαρμογή του βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim σε καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας.

Nitrostim σε βιομηχανική τομάτα

Εφαρμογή του βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

Nitrostim σε αραβόσιτο

Εφαρμογή του βιοδιεγέρτη ανάπτυξης Nitrostim σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού.

Nitrostim σε σιτάρι

Αύξηση βαθμών brix
Αύξηση αποδόσεων