ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Ιδρύθηκε το 1990 με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή και διάθεση γεωργικών εφοδίων στην ελληνική αγορά.

Με στόχο πάντα το όφελος του έλληνα αγρότη και ακολουθώντας μια σταθερή πορεία προς εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης, η HUMOFERT έχει να επιδείξει την δικιά της πρόταση τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική καλλιέργεια. Προσπάθεια της εταιρίας αποτέλεσε και παραμένει η προώθηση ποιοτικών προϊόντων έχοντας πάντα ως βασικές αρχές την συνέπεια, τη σταθερότητα και την υποστήριξη των πελατών της.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της και σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού  με τους οποίους συνεργάζεται, η HUMOFERT έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα έρευνας και πειραματικών δοκιμών σε αποδεικτικούς αγρούς προκειμένου να βοηθήσει τον τελικό καταναλωτή προς την κατεύθυνση της σωστής χρήσης των προϊόντων της για μεγιστοποίηση των αποδόσεών τους. Παράλληλα πραγματοποιεί σειρά πειραμάτων χρησιμοποιώντας προϊόντα θρέψης νέας τεχνολογίας και επιλέγοντας με αυστηρά κριτήρια τα λιπάσματα που θα παρουσιάσει στο μέλλον.

Ακολουθώντας τα σημάδια των καιρών για εξυγίανση του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση ανόργανων λιπασμάτων και την στροφή των καταναλωτών προς βιολογικά προϊόντα, η HUMOFERT έχει να παρουσιάσει τόσο προϊόντα θρέψης κατάλληλα για βιολογικές καλλιέργειες, όσο και προϊόντα για συμβατικές καλλιέργειες φιλικά  προς το περιβάλλον.

 Η HUMOFERT δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον την προσπάθεια για αύξηση των εσόδων του καλλιεργητή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, παρουσιάζοντας πάντα προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Εργαστήριο

Εργοστάσιο - Αποθήκη