ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

MEGA-PRO

Υγρό μικροβιακό διάλυμα - Οργανικό λίπασμα 3-0,5-1 - Εδαφοβελτιωτικό σκεύασμα
Κωδικός: 070

Το Mega-Pro είναι ένα σύνθετο προϊόν, που συνδυάζει τις ιδιότητες οργανικού λιπάσματος, εδαφοβελτιωτικού σκευάσματος και μικροβιακού διαλύματος που περιέχει ωφέλιμα βακτήρια εδάφους σε μορφή σπορίων. Μόλις το Mega-Pro εφαρμοστεί στο έδαφος τα βακτηριακά σπόρια βλασταίνουν και αποικίζουν γρήγορα τις ρίζες των φυτών. Εκεί παράγουν ένζυμα και προϊόντα μεταβολισμού τα οποία λειτουργούν ως αυξητικοί παράγοντες που βελτιώνουν τη ριζοβολία, την ανάπτυξη και το σφρίγος των φυτών και βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του ριζικού συστήματος σε συνθήκες στρες από ποικίλους βιοτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.


Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
Άζωτο (Ν) 3.0 %
Φώσφορος (P2O5) 0.5 %
Κάλιο (Κ2Ο) 1.0 %
Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί Περιεκτικότητα
Ωφέλιμα βακτήρια εδάφους (Bacillus) 1 x1011 *cfu/L
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
Άλλα
Μονο- και Όλιγο- Σακχαρίτες 
Συμπυκνωμένα Ενζυματικά Εκχυλίσματα 
Δεξτρόζη 
Φυσικοί Μεταπλάστες εδάφους 
Φυσικός Διαβρέχτης 
     

 

 

  • Ενισχύει την ανάκαμψη των φυτών έπειτα από προσβολή από παθογόνους μύκητες του εδάφους (ειδικά της πυρηνοχέτας, Pyrenochaeta lycopersici, στην τομάτα) και από στρεσσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Ενισχύει τις κυτταρικές διεργασίες που συντελούνται στο υπόγειο τμήμα των φυτών.
  • Περιορίζει τις επιπτώσεις από το στρες που υφίστανται τα φυτά λόγω ποικίλων βιοτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
  • Παρέχει θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) στα φυτά σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή.
  • Βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.
  • Αυξάνει τη φυσική μικροχλωρίδα του εδάφους.
  • Βοηθά στη χηλικοποίηση των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος.
  • Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών.
  • Αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών.

Φιάλη 1 L (χαρτοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

Δοχείο 5 L (χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων)

array(0) {
}