ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

LEAF POWER 1LLEAF POWER
LEAF POWER 1L
LEAF POWER 250ml
LEAF POWER 5L
LEAF POWER 0,25-1-5L

LEAF POWER

Μικροβιακό διάλυμα - Διεγέρτης ανάπτυξης - Υγρό διαφυλλικό λίπασμα 1-1-1 με αμινοξέα και ιχνοστοιχεία
Κωδικός: 086

Το Leaf Power είναι ένα σύνθετο προϊόν που συνδυάζει τις ιδιότητες  βιοδιεγέρτη ανάπτυξης, διαφυλλικού οργανικού λιπάσματος  και μικροβιακού διαλύματος μαζί. Το Leaf Power περιέχει ωφέλιμους μικροοργανισμούς σε μορφή σπορίων που υπάρχουν φυσιολογικά στη μικροχλωρίδα του εδάφους στα περισσότερα είδη φυτών.


Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
Άζωτο (Ν) 1,2 %
Φώσφορος (P2O5) 1,0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 1,4 %
Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί Περιεκτικότητα
Ωφέλιμα βακτήρια εδάφους 1 x1012 *cfu/L
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
Άλλα
Μονο- και Ολιγο- Σακχαρίτες
Συμπυκνωμένα Ενζυματικά Εκχυλίσματα
Δεξτρόζη
Αμινοξέα
Ιχνοστοιχεία
Οργανικοί Χηλικοί Παράγοντες
Φυσικός Διαβρέχτης
     

 

 

  • Παρέχει θρεπτικά συστατικά εύκολα αφομοιώσιμα από τα φυτά.
  • Ενισχύει την ανάκαμψη των φυτών μετά από προσβολή παθογόνων μυκήτων (π.χ. βοτρύτης, ωίδιο, αλτερνάρια, περονόσπορος και διδυμέλλα) και παθογόνων βακτηρίων (π.χ. erwinia-βακτηριακό κάψιμο, xanthomonas-βακτηρίωση κ.λπ.) του υπέργειου τμήματος του φυτού.
  • Οι μικροοργανισμοί που περιέχονται στο Leaf Power εκκρίνουν ουσίες-λιποπεπτίδια που ενισχύουν την αντοχή των φυτών σε περιόδους στρες.
  • Το θρεπτικό υπόστρωμα του Leaf Power είναι μια ιδανική πηγή τροφής για τους μικροοργανισμούς που διεγείρουν τη βλάστηση των ενδοσπορίων και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων όταν το προϊόν εφαρμόζεται στο φύλλωμα και τους βλαστούς του φυτού.
  • Επιταχύνει τις βιοχημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο υπέργειο τμήμα των φυτών και των δέντρων.
  • Το θρεπτικό υπόστρωμα του Leaf Power προσφέρει στα φυτά μακρο- και μεσο-θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία καθώς και άλλες ουσίες που συμβάλλουν στη θρέψη και την ευρωστία των καλλιεργειών.
  • Βελτιώνει την απόδοση της καλλιέργειας.
  • Συντελεί στην αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού.

Φιαλίδιο 250 ml (χαρτοκιβώτιο 30 τεμαχίων)

Φιάλη 1 L (χαρτοκιβώτιο 12 τεμαχίων)

Δοχείο 5 L (χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων)

array(0) {
}