ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

TRI-ACTIVE 250mlTRI-ACTIVE

TRI-ACTIVE

Μικροβιακό διάλυμα - Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης
Κωδικός: 142

Το Tri-ACTIVE είναι ένας υγρός βιοδιεγέρτης ανάπτυξης, ο οποίος εξασφαλίζει ισχυρή ανάπτυξη των φυτών και του ριζικού τους συστήματος χάρη στα διάφορα στελέχη του μύκητα Trichoderma που περιέχει. Το Tri-ACTIVE περιέχει τους σπόρους και το μυκήλιο από ωφέλιμες φυλές Τριχοδέρματος, τα οποία αποικίζουν αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος τη ρίζοσφαιρα των φυτών και προωθούν την ανάπτυξη τόσο του υπόγειου όσο και του υπέργειου τμήματός τους. Επιπλέον, αυξάνουν την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και νερού από τα φυτά, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην καλύτερη θρέψη των καλλιεργειών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε ποικίλους περιβαλλοντικούς και βιοτικούς στρεσσογόνους παράγοντες.


Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
Μαγγάνιο (Mn) 0,1 %
Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί 1,5 x1012 *cfu/L
*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών
     

 

 

 • Διασπά την οργανική ουσία του εδάφους και συμβάλλει στην καλύτερη θρέψη των φυτών.
 • Διαλυτοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους (όπως ο φώσφορος, ο σίδηρος, ο χαλκός κ.α.) και τα μετατρέπει σε μορφές άμεσα διαθέσιμες στα φυτά.
 • Αυξάνει την πρόσληψη αζώτου από τα φυτά με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση της καλλιέργειας.
 • Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσληψη των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων από τα φυτά, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων καθώς και το κόστος της καλλιέργειας.
 • Προωθεί τη γρήγορη και σωστή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.
 • Τα ωφέλιμη είδη τριχοδέρματος επιτυγχάνουν μεγαλύτερο σε μέγεθος και σε βάρος ριζικό σύστημα, πιο ισχυρό και με πολλά ριζίδια. Επιπλέον η ρίζα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στο έδαφος και καλύτερη πρόσληψη νερού.
 • Αυξάνει την περιεκτικότητα των φυτών σε χλωροφύλλη, με αποτέλεσμα να αυξάνει το ρυθμό φωτοσύνθεσης και να κάνει τα φυτά πιο πράσινα.
 • Η περιεκτικότητα των φυτικών κυττάρων σε νουκλεικά οξέα, πρωτεΐνες και φυτορμόνες αυξάνεται συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των φυτών.
 • Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία. Επιπλέον ενισχύει την ανθεκτικότητα του φυτού στην αλατότητα, καθώς επηρεάζει την περιεκτικότητα καλίου στα φυτικά κύτταρα. Το κάλιο παίζει σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα-κλείσιμο των στομάτων και αυξάνει την οσμωτική προσαρμογή του φυτού σε υψηλή αλατότητα.
 • Αυξάνει σημαντικά τη φυτρωτικότητα των σπόρων.
 • Ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών σε ποικίλους στρεσσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς μειώνει τις οξειδωτικές βλάβες που μπορεί να υποστεί το φυτό από τους αβιοτικούς στρεσσογόνους παράγοντες.
 • Ενδυναμώνει την άμυνα του φυτού μέσω ουσιών οι οποίες επάγουν τη διασυστηματική αντοχή στα φυτά (Systemic Induced Resistance : SIR).
 • Αυξάνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών και την απόδοσή τους ακόμα και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (ξηρασία,αλατότητα,υψηλή θερμοκρασία κ.α.).
 • Είναι οικολογικό προϊόν που εξασφαλίζει ένα βιώσιμο,γόνιμο και υγιές έδαφος.

Φιαλίδιο 250 ml (χαρτοκιβώτιο 30 τεμαχίων)

array(0) {
}