ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HYDROFILO 100gHYDROFILO
HYDROFILO 100g
HYDROFILO 1Kg

HYDROFILO

Κρυσταλλική σκόνη συγκράτησης νερού
Κωδικός: 088

Το HydroFilo είναι ένα υπεραπορροφητικό πολυμερές σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης το οποίο συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού (έως και 500 φορές το βάρος του). Το HydroFilo είναι το αποτέλεσμα της χημικής ένωσης πολυμερών ακρυλαμιδίου και ακρυλικού καλίου και παρασκευάζεται ειδικά για τη βελτίωση της διαχείρισης νερού από τα φυτά. Αυτό το ασφαλές για το περιβάλλον προϊόν δουλεύει απορροφώντας και αποθηκεύοντας νερό και θρεπτικά στοιχεία σχηματίζοντας ένα υδάτινο gel από σφαιρικά μόρια τα οποία έχουν την ιδιότητα να αποδίδουν τη συγκρατούμενη υγρασία ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού. Το μεγάλο πλεονέκτημα του HydroFilo είναι η ικανότητα του σχηματιζόμενου υδάτινου gel να αποδεσμεύει εύκολα το απορροφημένο νερό και τα θρεπτικά στοιχεία μέσω του μηχανισμού της όσμωσης γεγονός που μειώνει το υδροφιλικό στρες το οποίο μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη του φυτού.

  Περιεκτικότητα (β/β)
Ακρυλικό ανιονικό πολυμερές 100.00 %

 

 

  • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους που συνεπάγεται μείωση της συχνότητας ποτισμάτων έως και 50%.
  • Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους μέσω του καλύτερου αερισμού που επιτυγχάνεται από τις συνεχείς διογκώσεις και συρρικνώσεις των σφαιρικών μορίων του HydroFilo με συνέπεια την αύξηση των πόρων του εδάφους.
  • Αυξάνει την ανάπτυξη του φυτού λόγω βελτιστοποίησης της απορρόφησης νερού και θρεπτικών στοιχείων.
  • Μειώνει τις απώλειες νερού και θρεπτικών στοιχείων λόγω απόπλυσης και εξάτμισης από το έδαφος και περιορίζει τη χρήση λιπασμάτων.
  • Προστατεύει το περιβάλλον ενάντια στη ξηρασία και στη μόλυνση των υπόγειων νερών.

Βάζο 100 g (χαρτοκιβώτιο 24 τεμαχίων)

Σακούλα 1Kg (χαρτοκιβώτιο 10 τεμαχίων)

array(0) {
}