ΠΡΟΦΙΛ

slider-ergastirio:
slider-gal-apothiki:

Ιδρύθηκε το 1990 με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή και διάθεση γεωργικών εφοδίων στην ελληνική αγορά.

Με στόχο πάντα το όφελος του έλληνα αγρότη και ακολουθώντας μια σταθερή πορεία προς εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης, η HUMOFERT έχει να επιδείξει την δικιά της πρόταση τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική καλλιέργεια. Προσπάθεια της εταιρίας αποτέλεσε και παραμένει η προώθηση ποιοτικών προϊόντων έχοντας πάντα ως βασικές αρχές την συνέπεια, τη σταθερότητα και την υποστήριξη των πελατών της.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της και σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού  με τους οποίους συνεργάζεται, η HUMOFERT έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα έρευνας και πειραματικών δοκιμών σε αποδεικτικούς αγρούς προκειμένου να βοηθήσει τον τελικό καταναλωτή προς την κατεύθυνση της σωστής χρήσης των προϊόντων της για μεγιστοποίηση των αποδόσεών τους. Παράλληλα πραγματοποιεί σειρά πειραμάτων χρησιμοποιώντας προϊόντα θρέψης νέας τεχνολογίας και επιλέγοντας με αυστηρά κριτήρια τα λιπάσματα που θα παρουσιάσει στο μέλλον.

Ακολουθώντας τα σημάδια των καιρών για εξυγίανση του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση ανόργανων λιπασμάτων και την στροφή των καταναλωτών προς βιολογικά προϊόντα, η HUMOFERT έχει να παρουσιάσει τόσο προϊόντα θρέψης κατάλληλα για βιολογικές καλλιέργειες, όσο και προϊόντα για συμβατικές καλλιέργειες φιλικά  προς το περιβάλλον.

 Η HUMOFERT δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον την προσπάθεια για αύξηση των εσόδων του καλλιεργητή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, παρουσιάζοντας πάντα προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

blossom

ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα αποτελεί το σημείο αιχμής της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ. Το τμήμα R&D της εταιρείας διεξάγει διαρκή έρευνα πάνω σε νέα υλικά, μικροοργανισμούς και τεχνικές που βελτιώνουν τη γονιμότητα των εδαφών και αυξάνουν την απόδοση των φυτών. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς έρευνας συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γεωργίας του μέλλοντος.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ένας από τους κύριους πυλώνες της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ είναι η καινοτομία. Μέσω της έρευνας που διεξάγει το τμήμα R&D αναπτύσσονται καινούργια προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και μοναδικότητα και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην αντίληψη της θρέψης των φυτών. Για το λόγο αυτό πολλοί πελάτες μας έχουν συνδέσει στο υποσυνείδητό τους τη HUMOFERT ΑΒΕΤΕ με τη λέξη «καινοτομία».

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για εμάς ο πειραματισμός είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη ροή διαδικασιών ανάπτυξης νέων προϊόντων. Τα σκευάσματα της εταιρείας μας πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, δοκιμάζονται αρχικά στο εργαστήριο (in vitro) και σε επόμενο στάδιο στον αγρό (in vivo). Έτσι διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προϊόντων και η αξιοπιστία της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαθέτουμε λύσεις για όλους τους δυνατούς τρόπους εφαρμογής λιπάσματων (υδρολίπανση, διαφυλλικός ψεκασμός, επιφανειακή λίπανση, βασική λίπανση) και όλες τις μεθόδους ανάπτυξης καλλιεργειών (συμβατική, βιολογική, ολοκληρωμένη). Επιθυμούμε τα προϊόντα μας να ανταποκρίνονται σε όλες τις καλλιεργητικές τεχνικές δίνοντας κάθε φορά το μέγιστο όφελος στον παραγωγό.

 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ανάπτυξη εύρωστων και υγιών φυτών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία καλλιεργειών με υψηλή απόδοση για τον παραγωγό είναι πάντοτε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας. Γι΄αυτό σχεδιάζουμε, παράγουμε και προωθούμε άριστης ποιότητας, αξιόπιστα και σταθερά προϊόντα θρέψης για τα φυτά.

 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συγκομιδής οδηγούν σε υψηλά επίπεδα τα κέρδη των παραγωγών. Το κλειδί της επιτυχίας του καλλιεργητή βρίσκεται πάντα στην ολοκληρωμένη και ορθή θρέψη των φυτών. Χρησιμοποίησε και εσύ τα προϊόντα θρέψης της HUMOFERT ΑΒΕΤΕ για να ξεκλειδώσεις την πόρτα της δικής σου επιτυχίας.

blossom

Η επιχείρηση HUMOFERT ABETE έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης παριστάνεται με το ανωτέρω διάγραμμα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα παραγωγής ασχολείται με την παραγωγή, τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων. Δουλειά του είναι ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση της παραγωγής των λιπασμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη ζήτηση των προϊόντων. Επιπλέον οι άνθρωποι που απασχολούνται στο τμήμα αυτό είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση προκειμένου να παραχθεί ένα άριστο, σταθερό και σύμφωνο με τις προδιαγραφές τελικό προϊόν.

Καθώς η γκάμα των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση είναι μεγάλη, το τμήμα αυτό έχει χωριστεί στα ακόλουθα υποτμήματα:

 

Παραγωγή Λιπασμάτων

Ασχολείται με την παραγωγή των διαφόρων τύπων λιπασμάτων και λοιπών προϊόντων θρέψης που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά. Σκοπός του είναι η μετατροπή των Α' υλών σε τελικό προϊόν θρέψης φυτών έτοιμο για αποθήκευση ή συσκευασία. Εφαρμόζει το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία και προσαρμόζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων που εκτελούνται σε διάφορα κρίσιμα παραγωγικά στάδια.

 

Συσκευασία Λιπασμάτων

Το τμήμα αυτό έχει ως στόχο τη σύζευξη της παραγωγής με τη ζήτηση. Με δεδομένα στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών, την τρέχουσα ζήτηση, την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου και την ικανότητα αποθήκευσης έτοιμων εμπορευμάτων, το τμήμα της συσκευασίας των λιπασμάτων πραγματοποιεί τη συσκευασία και επισήμανση των παραγόμενων λιπασμάτων προκειμένου να προκύψει τελικό προϊόν έτοιμο προς διάθεση στην αγορά όποτε αυτό ζητηθεί. Καθώς για εμάς η εμφάνιση του τελικού προϊόντος είναι εξίσου σημαντική με την αποτελεσματικότητα του λιπάσματος, το τμήμα της συσκευασίας των λιπασμάτων λειτουργεί κάτω από αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν ότι το λίπασμα θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή άθικτο και ασφαλές για χρήση.

 

Ποιοτικός Έλεγχος

Ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί, να ελέγχει και να βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία σε όλα της τα στάδια, από την προμήθεια των Α' υλών έως την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος. Για το σκοπό αυτό εκτελεί δειγματοληψίες και αναλύσεις σε διάφορα κρίσιμα σημεία του παραγωγικού κύκλου και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αποφασίζει για τη συμμόρφωση των παραγόμενων προϊόντων με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το πρότυπο ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει η εταιρεία. Επιπλέον το τμήμα ποιοτικού ελέγχου καταγράφει όλες τις παραμέτρους που επεμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία ώστε να μπορεί να είναι δυνατή η αναζήτηση και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων, ώστε το τελικό προϊόν να είναι ιχνηλατήσιμο έως την κατανάλωσή του.

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το εμπορικό τμήμα είναι υπεύθυνο για την προμήθεια των πρώτων υλών και τη διάθεση των έτοιμων προϊόντων στην αγορά. Λόγω του σύνθετου αντικειμένου του χωρίζεται στα ακόλουθα υποτμήματα:

 

Τμήμα Προμηθειών

Το τμήμα Προμηθειών ασχολείται με την αγορά των Α' και Β' υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των λιπασμάτων. Στόχος του είναι η επίτευξη συμφωνιών με ξένες και ελληνικές εταιρείες για την απόκτηση των απαραίτητων υλικών που ικανοποιούν τα κριτήρια ποιότητας και τιμής που έχουν τεθεί από τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

Τμήμα Πωλήσεων

Το τμήμα πωλήσεων στελεχώνεται από ανθρώπους που ασχολούνται με την προώθηση των προϊόντων. Δουλειά τους είναι η επικοινωνία με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες της εταιρείας με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τα λιπάσματα και λοιπά προϊόντα θρέψης που διαθέτει η επιχείρηση καθώς και τη λήψη παραγγελιών. Επιπλέον έργο τους αποτελεί και η παρουσίαση των προτάσεων της HUMOFERT ABETE σε προβλήματα θρέψης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των διαφόρων καλλιεργειών.

 

Τμήμα Marketing

Το τμήμα marketing είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Σχεδιάζει τον τρόπο προώθησης των προϊόντων, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική και υποστηρίζει τους πωλητές με προωθητικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των προϊόντων.

 

Τμήμα Logistics

Οι άνθρωποι του τμήματος αυτού ασχολούνται με τη διακίνηση των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών. Εποπτεύουν και εκτελούν τις παραγγελίες της εταιρείας και επιπλέον παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις πρώτες ύλες και τα υπόλοιπα υλικά που προμηθεύεται η επιχείρηση.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τα καθήκοντα του οικονομικού τμήματος αφορούν στην καταγραφή των οικονομικών δεδομένων και στο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης. Για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων το τμήμα οικονομικού χωρίζεται στα ακόλουθα υποτμήματα:

 

Λογιστήριο

Παρακολουθεί και καταγράφει τις λογιστικές κινήσεις της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές κ.α.), εξάγει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώνουν την οικονομική πορεία της εταιρείας.

 

Τμήμα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού

Το τμήμα αυτό ασχολείται με τις χρηματοοικονομικές ροές της επιχείρησης. Με δεδομένη τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης και τις συνθήκες της αγοράς χρήματος σχεδιάζει τον τρόπο υλοποίησης των επιχειρηματικών προγραμμάτων, διανέμει τους πόρους της εταιρείας στα διάφορα τμήματά της, ελέγχει την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης και προκρίνει λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη πραγματοποίηση των οικονομικών στόχων της εταιρείας.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η επικοινωνία του με τη διοίκηση της εταιρείας είναι αμφίδρομη. Αφενός λαμβάνει τους στόχους επέκτασης της εταιρείας σε νέες αγορές με νέα προϊόντα και προσπαθεί να τις υλοποιήσει, και αφετέρου ενημερώνει τη διοίκηση για τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το τμήμα ανάπτυξης χωρίζεται σε δύο τομείς ως ακολούθως:

 

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D)

Ασχολείται με το σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, μεθόδων και εφαρμογών. Παράλληλα υλοποιεί μόνο του ή σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, έρευνα που αφορά σε νέα υλικά και τρόπους δράσεις (βασική έρευνα) καθώς και έρευνα πάνω στην αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων προϊόντων της εταιρείας (βιομηχανική έρευνα). Επιπλέον συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για θέματα που έχουν να κάνουν με πεδία ενδιαφέροντος και επέκτασης της εταιρείας στο απώτερο μέλλον.

 

Καταχώριση (Registration)

Οι υπεύθυνοι του τμήματος αυτού αναλαμβάνουν την καταχώριση των προϊόντων της εταιρείας στις διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να είναι απρόσκοπτη και ομαλή η διακίνησή τους. Έργο τους αποτελεί η σύνταξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων για το κάθε προϊόν (υφιστάμενο ή νέο), καθώς και η εκτέλεση ή ανάθεση σε τρίτους των απαραίτητων αναλύσεων και ελέγχων που πρέπει να διεξαχθούν για την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων. Γενικά το τμήμα καταχώρισης φροντίζει για την έγκαιρη έκδοση και ανανέωση των αδειών που απαιτούνται για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρείας σε όλες τις αγορές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

domi

blossom

Λόγω της συνεχώς ανοδικής πορείας της HUMOFERT ABETE δημιουργούνται συχνά νέες θέσεις εργασίας ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης νέου προσωπικού από την εταιρεία γίνεται με ανακοινώσεις σε αυτή την ιστοσελίδα, στις οποίες αναφέρονται τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι.

Επιπλέον η διοίκηση της HUMOFERT ABETE αξιολογεί όλα τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνει καθημερινά από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην εταιρεία. Καθώς η διαρκής ενίσχυση της επιχείρησης με ικανούς και άξιους ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά και πρόοδο αποτελεί βασικό μέλημα των διοικούντων, τα βιογραφικά σημειώματα που αξιολογούνται θετικά προωθούνται για συνέντευξη μέσα από την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη ή μη των υποψηφίων.

Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητές τους και ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του προσωπικού της HUMOFERT ABETE, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με e-mail στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Με fax στο 210 281 7971
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: HUMOFERT ABETE Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου 144 52, Μεταμόρφωση
blossom
right-intro: Η εταιρεία HUMOFERT ABETE έχει ως βασικό αντικείμενο την παραγωγή λιπασμάτων και ειδικών προϊόντων θρέψης για τα φυτά. Ιδρύθηκε το 1990 με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ενώ από το 2005 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Η εμπειρία των στελεχών της καθώς και το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η επιχείρηση. Η στρατηγική της εταιρείας καθορίζεται από τις ακόλουθες αρχές: 
image-company:
comp-list-3: Ποιότητα - Αξιοπιστία - Συνέπεια
corporate-video-a:

Στηριζόμενοι σε αυτές τις αρχές, οι άνθρωποι της HUMOFERT ABETE χαράσσουν την πορεία της εταιρείας με γνώμονα το όφελος του τελικού καταναλωτή, δηλαδή του επαγγελματία και ερασιτέχνη καλλιεργητή. Στα πλαίσια της προσπάθειας για δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, η HUMOFERT ABETE επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, νέων μεθόδων παραγωγής και νέων σκευασμάτων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα η εταιρεία δοκιμάζει νέα προϊόντα και πειραματίζεται πάνω σε φυτά ποικίλων καλλιεργειών για να ανακαλύψει νέα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των σκευασμάτων της στις καλλιέργειες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει στον τελικό καταναλωτή των προϊόντων της ότι αγοράζει αξιόπιστα και σταθερά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η έντονη ανησυχία των στελεχών της HUMOFERT ABETE για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτό τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, έχει ωθήσει την εταιρεία να ασχοληθεί επίμονα με την εξεύρεση οικολογικών λύσεων που συνεισφέρουν στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία αλλά και το συμφέρον του παραγωγού. Για το λόγο αυτό όλο και περισσότερα νέα προϊόντα της εταιρείας είναι φιλικά στο περιβάλλον αποτελώντας εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε παραδοσιακά λιπάσματα.

Τα τελευταία χρόνια, η HUMOFERT ABETE έχει εστιάσει την προσοχή της στον τομέα της βιοτεχνολογίας μελετώντας το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι μικροοργανισμοί (βακτήρια και μύκητες) στην ανάπτυξη αλλά και στην υγεία των φυτών. Η συστηματική έρευνα πάνω σε αυτόν τον τομέα έχει επιτύχει να δημιουργήσει νέα σκευάσματα θρέψης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των φυτών οδηγώντας στην αναγνώριση της εταιρείας ως μιας από τις πιο προηγμένες βιοτεχνολογικά στο χώρο των γεωργικών εφοδίων στην Ελλάδα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στα παρακάτω στοιχεία για να μας απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση ή υπόδειξη επιθυμείτε.

 

Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου,
144 52 Μεταμόρφωση

Τηλ.: 210 284 5891, 210 285 5061

Fax.: 210 281 7971

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φόρμα Επικοινωνίας

Καλωσήρθατε στο site μας!

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τις πληροφορίες που περιέχει χρήσιμες και ενδιαφέρουσες.